BJØRKEDAL MC

Bjørkedal mc ble startet i 1993. og hadde da 15 medlemmer.
Etter en del år med noe dalende interesse tidlig på 2000 tallet, fikk vi ett nytt medlem i fra Gallon mc, Sverre Granerud
og han tok tak i klubben for å gi den en ny vår i 2005.
Nå er vi 7 medlemmer, en ren Harley bande
                                                                


Medlemmer Bjørkedal mc:
Sverre Granrud    pres.
Stig Bjørkedal
Sindre Sandvik
Marius Folkestad
Thor Humberset
Roger Følsvik
Per Arne Bjørkedal


I tidligere tider hadde vi vårt lokale i tilknytning til den lokale camping plassen, men då dette ikkje var ei heilt god løysing, har vi no to lokaler tilknytt klubben.
Vi har bar og festlokale i "pess fjøsen" og verksted  fest/møtelokale hos Granruden.

                                         
    Fra verkstedet til Granrud   

                                          
    Pelles FXR
                                                                                                                                               
  Marius nye chopper.
Sverre sin stas vogn


   Stig sin wide.